-
A concept for a new wine company aimed at ghettos.
Ghetto
En glitch har hänt i samhället. Städer i städer. Vi syns inte, fastän vi skriker. På andra sidan den betongklädda byggnaden finns inga illegala jobb, ingen droghandel, ingen vapenhandel, ingen tänker på att vattnet kan ta slut när man drar på kranen. Vi ska krossa barriärer och ta över med en produkt de gärna avnjuter vid middagsbordet. Vår historia i ditt glas.
Jag vill med det här konceptet prata om en annan sida av “Ghettona”. 
Italien/Venedig - Cannaregio
USA/New York - Brownsville
Frankrike/Paris - Bondy
Argentina/Buenos Aires - La Boca

-
A glitch has happened in society. Cities in cities. We don't see, though we scream. On the other side of the concrete-clad building, there are no illegal jobs, no drug trade, no gun trade, no one believes that the water can run out when pulling the water tap. We are going to crush barriers and take over with a product they like to enjoy at the dinner table. Our story in your glass.
With this concept, I want to talk about another side of "The Ghetto".
Italy / Venice - Cannaregio
USA / New York - Brownsville
France / Paris - Bondy
Argentina / Buenos Aires - La Boca

Back to Top