Att se sig själv i ögonen – på riktigt - kan vara svårt. I filmen vill vi visa hur ens tankar lätt kan gå i överspeed och att det kan vara svårt att tänka klart och rationellt. Att både ogilla och gilla sig själv, andra och annat kan variera och känslor kan ändras från en sekund till en annan.
Vi vill gestalta mellanrummet mellan olika verkligheter. Till exempel i huvudet när vi förvränger verkligheten och synen av oss själva. 
-
Seeing yourself in the eye - for real - can be difficult. In the film, we want to show how one's thoughts can easily go into ultra-speed and that it can be difficult to think clearly and rationally.  To both like and dislike yourself, people and situations can vary and emotions can change from one second to another.
We want to portray the gap between different realities. For example, in one's head when we distort the reality and sight of ourselves.​​​​​​​