Brief: Få 35-45 åringar att bry sig mer om miljön
Insikten vi fick var att användaren är i behov av en tjänst som gör det enklare att ta bra beslut. Användaren vill känna att hen tar egna beslut som inte är bestämda av någon annan.
Ett plug-in till Google som agerar som en självcensurering där alla länkar som går till företag som ej är miljöfrämjande filtreras bort. 
Denna lösning gör det möjligt för användaren att enbart ta bra beslut – detta samtidigt som den fortfarande känner att den har kontroll över sina val. 
Back to Top