Brief: Få 35-45 åringar att bry sig mer om miljön
Insikten vi fick var att användaren är i behov av en tjänst som gör det enklare att ta bra beslut. Användaren vill känna att hen tar egna beslut som inte är bestämda av någon annan.
Ett plug-in till Google som agerar som en självcensurering där alla länkar som går till företag som ej är miljöfrämjande filtreras bort. 
Denna lösning gör det möjligt för användaren att enbart ta bra beslut – detta samtidigt som den fortfarande känner att den har kontroll över sina val. 
Brief: Get 35-45-year-olds to care more about the environment

The insight we got was that the user is in need of a service that makes it easier to make good decisions. The user wants to feel that they are making their own decisions that are not decided by anyone else.

A Google plug-in that acts as self-censorship filtering out all links that go to non-environmental promotions.
This solution allows the user to make good decisions only - at the same time as they still feel that they have control over their choices.