Brand-building film for social media and television advertising.
RS Tennis har en stark identitet men den utmaningen de identifierade var att den inte genomsyrade deras kommunikation. De hade inte en tydlig payoff, tonalitet eller grafisk profil. 
Art Direction, filmregissör, kamerakvinna, postproduktion, projektledning, animering - Cornelia Batalow
Assistent - Wilhelm Nordlander
RS Tennis has a strong identity, but the challenge they identified was that it did not show in their communication. They did not have a clear payoff, tonality or graphic profile.
Art Direction, film director, camerawoman, post-production, project management, animation - Cornelia Batalow
Assistant - Wilhelm Nordlander